Nasz Patron- Życie i Akafist

 

Żywot św. Mikołaja Cudotwórcy

MIKOŁAJ, arcybiskup Myr Licyjskich, cudotwórca (Swiatitiel Nikołaj, archijepiskop Mirlikijskij, czudotworec), 6/19 grudnia (rocznica śmierci) i 9/22 maja (rocznica przeniesienia relikwii w 1087 r.). Urodził się około 270 r. w mieście Patra w Azji Mniejszej. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, wyproszonym ich gorącymi modlitwami. Od młodzieńczych lat okazywał szczególne skłonności do cnotliwych czynów. Gdy dostrzegł to jego wuj, biskup miasta Patrach, wyświęcił go na prezbitra. Po śmierci rodziców cały odziedziczony po nich pokaźny majątek Mikołaj rozdał biednym.

Mianowany w okresie późniejszym biskupem Myr (obecnie Demre) Licyjskich (od miasta Myry w Licji) święty nieustannie troszczył się o dobro swych wiernych. Słynął przy tym z łagodności, pokory i szczodrości. Jednocześnie wiele wycierpiał z powodu prześladowań. Za panowania cesarza Dioklecjana wtrącono go nawet do więzienia. Został uwolniony dopiero w 313 r. na mocy edyktu mediolańskiego.
Zachowała się opowieść o tym, jak na I Soborze Powszechnym w Nicei w 325 r., nie mogąc znieść bluźnierczych słów Ariusza, św. Mikołaj uderzył go w twarz, za co został pozbawiony godności biskupiej. Czynione cuda przysparzały mu jeszcze większej chwały.

Św. Mikołaj zmarł w głębokiej starości około 345 r. Jego ciało, które zaczęło wydzielać leczniczą mirrę, pochowano w Myr Licyjskich. W 1087 r. przeniesiono je do włoskiego miasta Bari, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego w specjalnie zbudowanym ku jego czci soborze. Pomimo niewielu wiadomości na temat życia świętego, jego postać jest jedną z najbardziej barwnych w hagiografii.

Mikołaj od lat należy do świętych najbardziej czczonych w Cerkwi prawosławnej. Do rewolucji 1917 r. w Rosji Bari było jednym z głównych miejsc pielgrzymkowych wiernych prawosławnych. Należny honor oddaje mu również Kościół rzymskokatolicki.

Św. Mikołaj jest adresatem modlitw w wielu intencjach. Uważa się go za szczególnego orędownika przy różnych chorobach. Wierni modlą się do niego o przywrócenie wzroku i w innych chorobach oczu, podróżujący lądem i morzem, znajdujący się w niewoli wroga, będący w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, mający problemy rodzinne. Ponadto uważany jest za świętego sprawującego opiekę nad rodziną, patrona wdów i sierot.
Ikony św. Mikołaja należą do najbardziej popularnych w prawosławnych świątyniach i domach. Jego podstawowe wyobrażenia ikonograficzne wykształciły się w Bizancjum na przestrzeni XI-XIII w. Zazwyczaj przedstawiany jest w liturgicznych szatach biskupich czerwonego koloru. Prawą rękę ma złożona w błogosławieństwie, w lewej, zakrytej omoforionem trzyma (zazwyczaj zamkniętą, chociaż na nielicznych ikonach również otwartą) Ewangelię. Posiada charakterystyczną, siwą, krótką brodę oraz łysinę czołową z kosmykiem włosów na czubku głowy. Niekiedy przedstawiany jest z mitrą na głowie. Tradycja ukazywania scen z życia św. Mikołaja datuje się od XI w. w Bizancjum. Na Rusi najstarsze zachowane wyobrażenia pochodzą z pierwszej połowy XIV w. Najbardziej popularne były w malarstwie ikonowym XIV-XVI w., przede wszystkim w Nowogrodzie.

W sztuce zachodniej święty przedstawiany jest w stroju biskupa rytu łacińskiego lub greckiego. Posiada wiele atrybutów: anioła, anioła z mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka, trzy złote kule na księdze lub w dłoni (posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księgę, kotwicę, sakiewkę z pieniędzmi, okręt, worek z prezentami.

W tradycji zachodniej św. Mikołaj jest patronem: bednarzy, cukierników, dzieci (które wierzą, iż obdarowuje je na Boże Narodzenie), flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.
/www.cerkiew.pl/

Akatyst do św. Mikołaja Cudotwórcy

 

Kondak 1

Arcyzwycięski Cudotwórco, szczególnie miły Chrystusowi, wylewający nam wszystkim drogocenny olej miłości dla świata i niewyczerpane morze cudów, wysławiam Cię z miłością, święty Mikołaju; Ty który masz śmiałość przystępować do Boga, uratuj nas od wszelkiego nieszczęścia, abym zawołał do Ciebie: Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Ikos 1

Byłeś jak Anioł, gdy jeszcze na ziemi żyłeś, objawił nam Ciebie Stworzyciel wszelkiej istoty; bowiem przewidział bogactwo dobroci Twojej duszy, najmiłościwszy Mikołaju, naucz nas wszystkich śpiewać Ci te oto słowa:

Raduj się w łonie matki oczyszczony,

Raduj się całkowicie poświęcony.

Raduj się, który urodzeniem swym zadziwiłeś rodziców,

Raduj się, który siłę duchową swoim urodzeniem ukazałeś piekłu.

Raduj się raju obiecany ziemi,

Raduj się kwiecie przez Boga posadzony.

Raduj się krzewie winny Chrystusa dobrego Ogrodnika,

Raduj się cudowne drzewo ogrodu Jezusa.

Raduj się lilio wyrastająca w raju,

Raduj się piękny aromacie oleju Chrystusowego.

Raduj się, który odganiasz rozpacz,

Raduj się bowiem przez Ciebie zstępuje radość.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 2

Ciało i duszę uświęcamy, widząc jak wylewasz olej Twego miłosierdzia, Boża mądrości, i poważamy Cię jako cudownie toczącego życiodajny olej Mikołaju, bowiem poisz wypływającymi z Ciebie z Bożej łaski cudami jak wodą śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 2

Dobrze zrozumiałeś to co niepojęte o Świętej Trójcy, byłeś w Nicei ze świętymi Ojcami obrońcą wyznania prawosławnej wiary; wyznałeś bowiem Ojca i Syna jako równe Istoty, zawsze wspólnie istniejące i współwiekuiste, a bezrozumnego Ariusza napiętnowałeś. Dlatego wierni nauczyli się śpiewać Tobie:

Raduj się wielka podporo pobożności,

Raduj się wiernych warowny grodzie.

Raduj się mocne utwierdzenie Prawosławia,

Raduj się czcigodne naczynie i pochwało Świętej Trójcy.

Raduj się wyznający równość czci Ojca i Syna,

Raduj się, który Ariusza napełnionego diabłem wygnałeś ze świętego soboru.

Raduj się, ojcze, Ojców sławna piękności,

Raduj się wszystkich Bogomądrych najmądrzejsza dobroci.

Raduj się wypowiadający ogniste słowa,

Raduj się dobry pasterzu swego stada.

Raduj się, bowiem dzięki Tobie utwierdza się wiara nasza,

Raduj się, gdyż dzięki Tobie ginie herezja.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 3

Ewangelii mocą daną z wysokości otarłeś wszelką łzę z oczu wielce cierpiących, noszący Boga ojcze Mikołaju; dla głodnych okazałeś się żywicielem, a dla będących w głębinie morskiej cudownym wybawieniem, który ocalił ich z niebezpieczeństw, a pomocnikiem wszystkich innych, śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 3

Faktycznie należy Ci się, ojcze Mikołaju, pieśń na niebiosach a nie na ziemi; któż bowiem z ludzi jest w stanie określić wielkość Twojej światłości? A my dzięki miłości Twej zwycięskiej zaśpiewamy Ci te słowa:

Raduj się wzorze dla Aniołów i pasterzy,

Raduj się święte oczyszczenie obyczajów.

Raduj się wcielenie wielkiej dobroci,

Raduj się dla świętych czyste i czcigodne mieszkanie.

Raduj się świeczniku najświętszy i przez wszystkich kochany,

Raduj się światłości złotem świecąca i nieskalana.

Raduj się dostojny Aniołów współbiesiadniku,

Raduj się pobożnych reguło wiary.

Raduj się dobry nauczycielu ludzi,

Raduj się wzorze pokory duchowej.

Raduj się, bowiem dzięki Tobie zbawiamy się od namiętności cielesnych,

Raduj się, bo przez Ciebie napełniamy się słodyczą duchową.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 4

Grzmiąca burza wątpliwości mąci umysł bo nie wiem jak wysławiać godnie cuda Twoje, błogosławiony Mikołaju; przecież nikt nie jest w stanie ich wyliczyć, nawet jeśliby miał wiele języków i mówić zechciał; ale my cudownie Boga w Tobie wychwalając, mamy śmiałość śpiewać: Alleluja!

Ikos 4

Historii wiele słuchałem, mądrości Boża Mikołaju, o dalekich i bliskich Twoich cudach, gdy lekko w powietrzu na skrzydłach łaski przywykłeś uprzedzać prośby będących w utrapieniu i szybko ratować wszystkich śpiewających Ci takie słowa:

Raduj się ratunku w troskach,

Raduj się zsyłający łaski.

Raduj się obrono od nieoczekiwanej napaści,

Raduj się zaspokajający wszystkich szukających dobra.

Raduj się chętny pocieszycielu będących w nieszczęściu,

Raduj się straszny sędzio okrutników.

Raduj się przez Boga wylane niewyczerpane morze cudów,

Raduj się napisana przez Boga księgo przykazań Chrystusowych.

Raduj się mocna podporo upadłych,

Raduj się utwierdzający sprawiedliwych.

Raduj się obnażający wszelki podstęp,

Raduj się, bowiem tylko prawda od Ciebie pochodzi.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 5

Istotnie objawiłeś się jako świecąca Bogiem gwiazda, prowadząc przez wzburzone morze żeglarzy, którym groziła śmierć, a kto jeśli nie Ty przybyłby im na ratunek, którzy wzywali Ciebie ku pomocy, Cudotwórco święty Mikołaju? Odważnie zabroniłeś latać biesom powietrznym nad statkami, które chciały zatopić i odegnałeś je, a wiernych nauczyłeś wielbić Boga, który dzięki Tobie ich zbawił: Alleluja!

Ikos 5

Jak wielką dobroć dla ubogich objawiłeś, najmiłościwszy ojcze Mikołaju, kiedy ujrzałeś dziewice przygotowane na sromotę, i ciemną nocą dałeś trzy sakiewki złota ich staremu ojcu, czym jego samego i córki uratowałeś z kajdan grzechu. Dlatego usłysz od wszystkich te słowa:

Raduj się łaski przeogromna skarbnico,

Raduj się przyjacielu trapiący się o innych.

Raduj się pokarmie i wyzwolenie wszystkich zwracających się do Ciebie,

Raduj się chlebie niewyczerpany łaknących.

Raduj się bogactwo dane przez Boga ubogim na ziemi,

Raduj się chętny wspomożycielu biednych.

Raduj się zawsze wysłuchujący słabych,

Raduj się domu gościnny dla ubogich.

Raduj się trzech dziewic nieskalany oblubieńcze,

Raduj się gorliwy obrońco czystości.

Raduj się nadziejo dla tych, którzy utracili nadzieję,

Raduj się zawsze przynoszący światu słodycz.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 6

Każdy opowiada o Tobie wielce błogosławiony Mikołaju jako o chętnym w nieszczęściu ratowniku; bowiem wiele razy w tym samym czasie po ziemi wędrujących i po morzu żeglujących wspierasz zanim poproszą, i przed złem ochraniasz wszystkich śpiewających Bogu: Alleluja!

Ikos 6

Ludziom zesłałeś światło nadziei, ratunek przynosząc niesprawiedliwie skazanym na śmierć wojewodom, którzy Ciebie wzywali dobry pasterzu Mikołaju, a Ty szybko we śnie cesarzowi się ukazałeś i przeraziłeś go, nakazałeś mu niewinnych bez uszczerbku uwolnić. Dlatego razem z nimi i my dziękczynnie Ci śpiewamy:

Raduj się, który pomagasz wszystkim usilnie Cię wzywającym,

Raduj się, ratujący od niesprawiedliwej śmierci.

Raduj się, który chronisz od podstępnej klątwy,

Raduj się, który odpędzasz nieprawe zamysły.

Raduj się, który rozrywasz kłamstwo jak pajęczynę,

Raduj się, który nosisz prawdziwą chwałę.

Raduj się, który niewinnych uwalniasz z więzów,

Raduj się, który ożywiasz martwych.

Raduj się, który objawiasz prawdę,

Raduj się, który poniżasz kłamstwo.

Raduj się, bo dzięki Tobie niewinni ratują się od miecza,

Raduj się, bowiem Tobą osładza się świat.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 7

Mikołaju, prawdziwe myro pachnące, chcąc odegnać niemiły Bogu heretycki smród – tajemnicę nam objawiłeś; prowadząc mieszkańców Miry, cały świat napełniłeś Swoim pełnym łaski olejem. I od nas też odgoń niemiły Bogu zapach naszych grzechów, aby przyjęty został nasz śpiew: Alleluja!

Ikos 7

Nowym Noem okazałeś się dla nas, nawigatorem okrętu przynoszącego zbawienie, ojcze Święty Mikołaju, rozgoniłeś burzę wszelkiej nieprawości opieką swoją i zaprowadziłeś nas do cichej przystani Bożej, śpiewających te słowa:

Raduj się cicha zatoko dla ogarniętych burzą,

Raduj się pewny ratunku tonących.

Raduj się dobry sterniku pływających pomiędzy skałami,

Raduj się gromiący burze morskie.

Raduj się pomocy będących w huraganie,

Raduj się ogrzewający zmarzniętych.

Raduj się światłości ciemność trosk oświetlająca,

Raduj się lampo oświecająca wszystkie krańce ziemi.

Raduj się ratujący człowieka z głębiny grzechu,

Raduj się, który wrzucasz z powrotem szatana w głębinę piekła.

Raduj się, albowiem dzięki Tobie śmiało przyzywamy morze miłosierdzia Bożego,

Raduj się, bo dzięki Tobie zbawiamy się od powodzi gniewu Bożego i zwracamy się do Boga.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 8

O, jakże przedziwne cuda objawia Święta Cerkiew tym którzy zwracają się do Ciebie, błogosławiony Mikołaju; w niej bowiem nawet ubogą modlitwą wyprosić można bogactwo darów, a my w Tobie złożymy naszą nadzieję i wiernie Bogu zaśpiewamy: Alleluja!

Ikos 8

Prawdziwą pomocą jesteś na każdym miejscu dla wszystkich, Boga noszący Mikołaju, zebrałeś na modlitwie razem wszystkich zwracających się do Ciebie, jako oswobodziciel, chętny żywiciel i lekarz wszystkich ludzi, starających się ku chwale Twojej zaśpiewać te oto słowa:

Raduj się przyczyno wszelkich ocaleń,

Raduj się pomocy dla cierpiących w szponach złych namiętności.

Raduj się gwiazdo świecąca w nocy wszystkim błądzącym,

Raduj się roso z nieba dla wszystkich trudzących się w spiekocie.

Raduj się rozdający dobre dary wszystkim trudzącym się,

Raduj się, który gotujesz dostatek proszącym Cię.

Raduj się, który często wyprzedzasz prośby,

Raduj się, który starcom odnawiasz siły.

Raduj się bowiem wielu, którzy zbłądzili z prawdziwej drogi Ty zawracasz,

Raduj się wierny sługo tajemnic Bożych.

Raduj się, gdyż dzięki Tobie zwyciężamy zawiść,

Raduj się, bo dzięki Tobie żyjemy sprawiedliwe.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 9

Racz zniweczyć wszelką naszą chorobę, wielki nasz orędowniku Mikołaju; który zaprawione łaską Bożą ocalenie od namiętności przynosisz duszom naszym, i rozweselasz serca usilnie zwracających się do Ciebie o pomoc, wszystkich, którzy śpiewają Bogu: Alleluja!

Ikos 9

Sami widzimy poniżonych przez Ciebie, bezbożnych i fałszywie myślących oratorów; Ariusza bluźniercę, który rozdzielał Bożą Istotę, i Saweliusza mieszającego Świętą Trójcę; pełny Mądrości Bożej ojcze Mikołaju, tym utwierdzamy się w prawosławnej wierze, i dlatego śpiewamy Ci te słowa:

Raduj się tarczo broniąca pobożności,

Raduj się mieczu siekący bezbożników.

Raduj się nauczycielu Bożych przykazań,

Raduj się niszczycielu przeciwnej Bogu nauki.

Raduj się przez Boga postawiona drabino, po której wchodzimy do nieba,

Raduj się dana nam przez Boga obrono, pod którą wielu się ucieka.

Raduj się, który niemądrych czynisz mądrymi Swymi słowami,

Raduj się bowiem leniwych pobudzasz do pracy Swoim wzorem.

Raduj się nieugaszona światłości Bożych przykazań,

Raduj się świetlisty promieniu Bożych nakazów.

Raduj się, bowiem nauką Twą zostają skruszone zamysły heretyków,

Raduj się, gdyż dzięki Tobie wierni stają się godni chwały.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 10

Święty ojcze nasz Mikołaju, chcąc zbawić duszę, ciało swe prawdziwie poddałeś Duchowi; bo najpierw milczeniem i walką z grzesznymi myślami, a potem do działania dodając myśli o Bogu uczyniłeś rozum swój doskonałym i pełnym bogactwa myśli o Bogu; a dzięki temu śmiało z Bogiem i Aniołami mogłeś rozmawiać, zawsze wołając: Alleluja!

Ikos 10

Tarczą obronną jesteś dla tych wszystkich, którzy wysławiają cuda Twoje i zwracają się do Ciebie o pomoc, wielce błogosławiony; z tego powodu i nas ubogich duchem oswobodź od wszelkiej biedy, napaści, niedoli i troski, abyśmy mogli z miłością śpiewać Ci te oto słowa:

Raduj się, który ratujesz od cierpienia wiecznego,

Raduj się, który dajesz bogactwo niezniszczalne.

Raduj się pokarmie dostatni dla łaknących prawdy,

Raduj się napoju niewyczerpany dla pragnących życia.

Raduj się wybawco od nagłej śmierci i wojny,

Raduj się ratunku z kajdan i niewoli.

Raduj się przesławny wspomożycielu w niedoli,

Raduj się skuteczny obrońco przed napaścią.

Raduj się, który z zatracenia ratujesz wielu,

Raduj się bowiem niepoliczone rzesze wspaniale ochraniasz.

Raduj się, gdyż dzięki Tobie wielu grzeszników ratuje się od srogiej śmierci,

Raduj się, bo dzięki Tobie pokutujący otrzymują życie wieczne.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 11

Uczynkami, rozumem i słowem najlepszą ze wszystkich chwałę dla Świętej Trójcy przyniosłeś, schronienie nasze Mikołaju; wieloma bowiem opisami prawowierne nakazy wyjaśniłeś, wiarą, nadzieją i miłością prowadząc nas, byśmy śpiewali w Trójcy Jedynemu Bogu: Alleluja!

Ikos 11

Wszyscy znamy Cię jako gwiaździsty promień, który nieustająco oświetla drogę będącym w mroku życia, wybrany przez Boga ojcze Mikołaju; bowiem rozmawiasz z duchowymi anielskimi światłami o niestworzonej Potrójnej Światłości i oświecasz dusze wiernych, którzy śpiewają Ci te oto słowa:

Raduj się lampo Potrójnej Światłości,

Raduj się jutrzenko niezachodzącego Słońca.

Raduj się świeco rozpalona Bożym płomieniem,

Raduj się, bowiem zgasiłeś bezbożny płomień diabła.

Raduj się światłe wytłumaczenie prawosławnej wiary,

Raduj się, który dobrze wyjaśniasz światłość Ewangelii.

Raduj się błyskawico spalająca heretyków,

Raduj się grzmocie napawający strachem gorszycieli.

Raduj się nauczycielu prawdziwej mądrości,

Raduj się, który rozumiesz tajemną mądrość.

Raduj się, bo dzięki Tobie zniszczony został kult pogański,

Raduj się, bowiem dzięki Tobie wysławiamy Stworzyciela w Trójcy.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 12

Zaprawdę dobrze wiemy, że wypełniony jesteś Bożą łaską, przesławny ojcze Mikołaju, dlatego ciesząc się Tobą, gorliwie świętujemy Twoją pamięć, i błagamy całą duszą o Twe cudowne wstawiennictwo; a nie mogąc policzyć przesławnych Twych czynów jak piasku morskiego i gwiazd na niebie niedouczeni i zawstydzeni śpiewamy Bogu: Alleluja!

Ikos 12

Żarliwie wysławiając Twe cuda, Ciebie wielbimy, wielce wychwalany Mikołaju, w Tobie bowiem cudownie objawił się Bóg w Trójcy. Ale choćbyśmy zwracali się do Ciebie najbardziej bogato z głębiny serca ułożonymi psalmami i pieśniami, święty cudotwórco, i tak nie dorównamy cudom Twoim, którymi zauroczeni śpiewamy Ci te oto słowa:

Raduj się sługo Króla Królów i Władcy Władców,

Raduj się współbiesiadniku niebieskich sług.

Raduj się królów wierny pomocniku,

Raduj się sławo narodu chrześcijańskiego.

Raduj się zwycięzco jednoimienności,

Raduj się przesławny nosicielu korony.

Raduj się zwierciadło wszystkich sprawiedliwych,

Raduj się murze obronny dla wszystkich zwracających się do Ciebie.

Raduj się, po Bogu i Bogurodzicy doskonała nasza nadziejo,

Raduj się zdrowie naszych ciał i ocalenie naszych dusz.

Raduj się, bowiem dzięki Tobie unikamy wiecznej śmierci,

Raduj się, bo dzięki Tobie stajemy się godni wiecznego życia.

Raduj się Mikołaju wielki cudotwórco!

Kondak 13

O prześwięty i przecudny ojcze Mikołaju, pocieszycielu wszystkich strapionych! Przyjmij dzisiejszą naszą modlitwę, i błagaj Boga, aby wybawił nas od piekła z uwagi na miłe Bogu Twe wstawiennictwo, abyśmy razem z Tobą zaśpiewali: Alleluja!

Modlitwa do św. Mikołaja Cudotwórcy

O przesławny i najczcigodniejszy arcypasterzu, wielki cudotwórco, święcicielu Chrystusowy ojcze Mikołaju, człowieku Boży i wierny sługo, mężu oczekiwany, dzbanie wybrany, silny filarze Cerkwi, świeczniku jaśniejący, gwiazdo oświecająca i uświęcająca wszelką istotę; Ty jesteś sprawiedliwy, jak feniks rozkwitły, mieszkający w dobrach Boga Swego; żyłeś w Mirach i Mirę napełniłeś miłym Bogu zapachem, i teraz aromatyczny niewyczerpany olej Bożej łaski nam rozdajesz; przez dotknięcie Twe prześwięty ojcze uświęciło się morze, gdy rozdające cuda Twoje relikwie przemieszczały się do Bari, aby od wschodu do zachodu wysławiać Imię Boże. O jaśniejący i wspaniały cudotwórco, chętny pomocniku, gorący orędowniku, dobry pasterzu, ratujący zebraną owczarnię swą od wszelkiej troski! Ciebie wysławiamy i Ciebie wielbimy jako nadzieję dla wszystkich chrześcijan, źródło cudów, obrońcę wiernych, mądrego nauczyciela, żywiciela głodnych, pocieszyciela płaczących, odzienie nagich, lekarza chorych, sternika pływających po morzu, oswobodziciela niewolników, opiekuna i pomocnika wdów i sierot, mądrego stróża, łagodnego wychowawcę młodych, pokrzepiciela starych, przewodnika poszczących, uspokojenie trudzących się, obfite bogactwo maluczkich i ubogich. Usłysz nas modlących się do Ciebie i przypadających do stóp Twych pod Twoja obronę, zechciej wstawić się za nami u Najwyższego, błagaj za nami miłymi Bogu Twymi modlitwami tak bardzo potrzebnymi do zbawienia dusz i ciał naszych; ochraniaj tarczą Swą świętą miejscowość tą (nazwa) i każde miasto i każde państwo chrześcijańskie, i ludzi żyjących w nich od wszelkiego zła; bowiem wiemy jak dużo może modlitwa sprawiedliwego ukierunkowana na dobro; gdyż tylko Ciebie sprawiedliwego po wielce Błogosławionej Dziewicy Marii mamy jako orędownika naszego u Boga i pokornie prosimy Cię przedobry ojcze o gorące wstawiennictwo i pomoc; strzeż nas jako czuwający i dobry pasterz przed wszelkimi wrogami, zatraceniem, trzęsieniem ziemi, gradobiciem, głodem, powodzią, pożarem, wojną, napadem cudzoziemców, i w każdym nieszczęściu i trosce podaj nam Swą pomocną dłoń i otwórz dla nas drzwi Miłosierdzia Bożego; ponieważ nie jesteśmy godni spoglądać na wysokość niebios ze względu na mnogość nieprawości naszych; związani jesteśmy kajdanami grzechu, bowiem nie spełnialiśmy woli naszego Stworzyciela i nie zachowaliśmy Jego przykazań. Dlatego składamy kolana skruszonego i cierpiącego naszego serca przed Stworzycielem naszym i prosimy Cię o Twe ojcowskie wstawiennictwo za nami u Niego; pomóż nam święty wybrańcu Boży, abyśmy nie zginęli z nieprawościami naszymi; zbaw nas od wszelkiego zła i od wszelkiej złej wieści, i uczyń prawymi myśli nasze, i utwierdź serce nasze w prawdziwej wierze, abyśmy dzięki twemu orędownictwu i wstawiennictwu nie zostali poniżeni przez Stwórcę naszego ani ranami, ani klątwą, ani zarazą, ani innym gniewem Bożym; ale niech zawsze żyjemy w pokoju, i niech będziemy godni widzieć dobro na ziemi żywych, sławiąc Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, w Trójcy Jedynego sławionego i wielbionego Boga teraz i zawsze i na wieki wieków. Amiń.