Duchowieństwo

 

Ks prot. mgr Dariusz Wasiluk urodził się 18 lipca 1984 r. w Hajnówce. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Hajnówce w 2004 roku wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył obroną pracy licencjackiej na temat Teologiczne znaczenie ikony w nauczaniu Kościoła Prawosławnego napisanej pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Tofiluka. Po ukończeniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w 2007 roku kontynuował naukę na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył obroną pracy magisterskiej na temat Boga nikt nigdy nie widział – Teofania w ikonografii Chrystusa  napisanej pod kierunkiem bpa prof. Jerzego (Pańkowskiego).
Święcenia diakońskie otrzymał (24 kwietnia 2010) w katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie, a kapłańskie (3 maja 2010) w cerkwi św Serafina z Sarowa w Kostomłotach z rąk arcybiskupa lubelsko-chełmskiego Abla.