Articles Posted in the " Projekty " Category

  • Tomaszów Lubelski, dn. 21.03.2024 r INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH..


  • Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac restauracyjno – konserwatorskich na elementach wnętrza zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim pt. Tomaszów Lubelski, cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (XIX w.): konserwacja i restauracja ikonostasu architektury – etap II w ramach projektu pn. Cerkiew prawosławna pw. Św. Mikołaja – dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków / Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/5987/PolskiLad


  • Lublin, dn. 7.09.2022r. Zapytanie o cenę Zamawiający: Parafia Prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie..Skip to content