Tomaszów Lubelski, dn. 21.03.2024 r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU NA WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Informujemy, że dn. 20.03.2024r. Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim zakończyła nabór ofert na wykonanie prac restauracyjno – konserwatorskich na elementach wnętrza zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim oraz dokonała wyboru oferty.

Kompleksowa Konserwacja Zabytków

M. Filip, A. Filip s.c. ul. Strzyżowska 95

35-505 Rzeszów

NIP 813-366-15-26

Regon 180748730

Zadanie pt. Tomaszów Lubelski, cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (XIX w.): konserwacja i restauracja ikonostasu architektury – etap II w ramach projektu pn. Cerkiew prawosławna pw. Św. Mikołaja – dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków / Promesa wstępna Nr Edycja2RPOZ/2023/5987/PolskiLad .