Porządek Nabożeństw

Program nabożeństw – РОЗКЛАД БОГОСЛУЖІНb Православна церква в м. Томашови,– о. Дарии +48 783-104-741

13.04 (czwartek)

–Liturgia Wielkiego Czwartku godz. 9.00.

Воспоминание Тайной Вечери. БОЖЕСТBЕННА ЛІТУРГІЯ

Jutrznia z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii – godz.16.00

14.04 (piątek) – Wyniesienie Płaszczenicy

Вечерня, вынос Святой Плащаницы godz. 16.00

Повечерие с чином Погребения Спасителя.

15.04 ( sobota) Великая Суббота godz. 13.00-14.00

Oсвящение пасхальных пасок/ Oświęcenie pokarmów

16.04 Zmartwychwstanie Pańskie

ПАСХА СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Jutrznia Paschalna wraz z poświęceniem pokarmów godz. 23.30.

Wieczernia Paschalna

Oсвящение пасхальных пасок/ Oświęcenie pokarmów godz. 13,00

17.04 (poniedziałek) Liturgia -godz. 10.00

21.04 (piątek) Nabożeństwo w Turkowicach –

Ikony Żywonosnyj Istocznik (Życiodajne Źródło)

23.04 Niedziela o Tomaszu ANTYPASCHAŚw. Liturgia – godz. 10.00.

Rozdanie św. Artosu

30.04 II Niedziela po Wielkanocy Św. Liturgia – godz. 10.00.