Katolickie Radio Zamość – Oświęcenie dzwonów w prawosławnej świątyni

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/20303,oswiecenie-dzwonow-w-prawoslawnej-swiatyni