Film o naszej Perełce Lubelszczyzny

Film przewodnicki, prezentujący historię i walory zabytkowej Cerkwi Prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim. We wrześniu 2022r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zakończono prace restauratorskie przy zachowanych i odkrytych polichromiach. Kapitalny remont objął renowację ścian wewnętrznych w szczególności w zakresie konserwacji i restauracji polichromii oraz położenie nowej posadzki. Warto zaznaczyć, że do czasów generalnego remontu, oryginalna polichromia zachowała się jedynie w żaglach, łuku tęczowym, bębnie. Na podstawie badań i odkrytej w latach 2014-2016 polichromii w nawie północnej opracowano program rekonstrukcji dekoracji malarskiej obejmujący całe wnętrze cerkwi tj. filary, wszystkie pola sklepienne. Tomaszowska cerkiew została wzniesiona w stylu eklektycznym, łączy w sobie elementy późnego klasycyzmu ze stylem bizantyńsko-rosyjskim, wypracowanym przez Konstantina Thona; budowę obiektu nadzorowali Gabriel Arbuzow i Konstanty Drozdowski. Celem projektu jest pobudzenie rozwoju regionalnego poprzez uwypuklenie walorów lokalnego dziedzictwa kulturowego. Beneficjentem projektu jest Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim. Niech zakończone prace remontowe w świątyni będą pretekstem, aby bliżej poznać dziedzictwo i kulturę oraz bogatą duchowość prawosławną i na stale wpiszą się w wielokulturowość i tożsamość naszego miasta. Dzisiaj z dumą możemy szczycić się prawosławną tradycją duchową . Pragnę aby cerkiew była stałym punktem wzbogacania duchowego. Niech każdy znajdzie w niej ukojenie spokój oraz odnajdzie Bożą mądrość ukazując nam prawdziwą drogę życia. Niech te wartości oparte na wspólnych korzeniach, wzajemnie się przenikają i służą nam w budowaniu lepszego jutra naszej społeczności.